Adressert post

01.01.2016 falt postmonopolet. Når et marked åpner seg skaper det bedre konkurransevilkår og vekstgrunnlag for innovasjon. Dette gir økte muligheter for deg - spør oss!

 

Hva er adressert post ?

Adressert post er en felles betegnelse for all type post som er påført navn og adresse til mottakeren.
 
Adressert reklame (DM)
Med adressert reklame kan du kommunisere direkte med din målgruppe. Du kan være personlig og relevant, og følgelig oppnå stor oppmerksomhet.


Uansett hva du ønsker å formidle så gir postkassen deg oppmerksomhet!

 

 

Hvem kan du sende til ?

Adressert reklame (DM)
Totalt antall: ca 2 millioner husstander
 
Privatpersoner kan reservere seg mot telefonsalg og adressert reklame i Reservasjonsregisteret. Alle som skal sende ut adressert reklame til privatpersoner, uten å ha et løpende forhold til personen (kundeforhold, abonnement el tilsv), er forpliktet til å oppdatere slike registre månedlig.
Vi er behjelpelige med å sikre at personer som har reservert seg ikke mottar adressert reklame.

Returhåndtering

Vi imøtekommer dine behov og har følgelig flere typer tjenester for håndteringen av post som kommer i retur fra mottaker:
• Rapportering av mottakerinformasjon
• Makulering
• Transport av retursendinger
• Leie av postboks

HVA KAN DU SENDE?

KJØPE ADRESSER

Egne adresser

All post inkludert blant annet:
• Brev
• Blader
• Bøker
• Aviser og kataloger
 
Adressert post behandles manuelt og vi stiller derfor kun følgende formkrav:
• Maks format: 260 mm x 340 mm
• Maks vekt: 2 kg

Vi bistår med kjøp av adresser for at du skal kunne finne nye markeder og nye kunder.

Segmentering

Det handler om å være relevant og få optimal effekt!

Vi bistår med erfaring og kunnskap i segmentering, både med hensyn til geografi og demografi.

Enten du har et register over kunder, medlemmer eller abonnenter har du et unikt utgangspunkt for å kommunisere direkte og personlig til dine mottakere. 
Vi kan være behjelpelige med å utvide ditt register med personer som ligner din eksisterende målgruppe (tvillingsanalyse).
 
Adressekvalitet
Når du sender adressert post er det viktig, blant annet for å unngå unødige kostnader, å sikre at du har riktige opplysninger om mottakeren.
I samarbeid med noen av landets beste aktører på området kan vi være behjelpelige med adressevask.