Utdeling av aviser på lørdager

litt mer informasjon

Post har i over 350 år blitt levert av èn og samme posttilbyder i Norge. Ny postlov trådte i kraft 1. januar i år og nye tilbydere av posttjenester fikk slippe til, blant andre Norpost. For nye tilbydere kan det by på utfordringer å finne frem til enhver krok i vårt langstrakte land. Det er med stolthet at vi nå kan dele ut all type post til norske husstander, inklusive aviser. Men det er også med en ydmykhet og respekt overfor det ansvaret vi påtar oss for å sikre rettidig utdeling av post til rett postkasse. Selv om vi har kjørt rundt i dette land og blant annet levert postreklame i over 30 år, så utvider vi nå dekningen vår betydelig. Det vil si at våre bud skal finne frem til steder de ikke har vært før. Vi har jobbet på spreng for å kartlegge postkassene til landets husstander helt ut i den minste krok. Vi vet det allikevel vil oppstå situasjoner dere våre postbud ikke vil lykkes å nå frem. Når vi først har funnet frem, så er det ingen sak å finne tilbake igjen neste gang vi skal utdele post. Gradvis vil også vi tilegne oss god lokalkunnskap som vil sikre rettidig utdeling av post.

Utdeling i områder utenfor avisbudnettet

Fra og med lørdag 5. november 2016 er Kvikkas AS ansvarlig for utdeling av aviser på lørdager i områder der det ikke er et eget avisbudnett.
Norpost Distribusjon AS er underleverandør til Kvikkas. Kvikkas AS er ansvarlig for utdeling av aviser i de tre nordiligste fylkene, mens Norpost Distribusjon AS er ansvarlig for utdeling av aviser i alle øvrige fylker der det ikke er et eget avisbudnett.

KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål, ta kontakt med oss:

  • Vakttelefon 22 07 94 00 (åpen lørdager 04.00 - 19.00)
  • E-post: avis@norpost.no
  • Nettbasert kontaktskjema