Norpost deler ut post for virksomheter til norske husstander. 
Foreløpig dekker vi ikke de nordligste fylkene.