INNSIKT OG KUNNSKAP

Medievalg bør være basert på innsikt for å få effekt.

 

 

Norpost kan gi deg innsikt og kunnskap om dine kunders holdninger og kjøpekraft.
Vi kan hjelpe deg til å finne ditt markedspotensial og gi svar på bla. spørsmål som dette:

  • Hvor bor dine kunder?
  • Hva er deres typiske særtrekk?
  • Hvilke holdninger har de?
  • Hvordan finne dine beste kunder?
Introduksjon til Mosaic i Norge

Norpost kan også ved hjelp av kundedata optimalisere distribusjonen etter gitte variabler, som for eksempel økonomiske data.

Vi kan også finne dine kunders «tvillinger» og hvordan nå disse effektivt.

Å gjøre handlinger basert på fakta og forbedre avkastningen på markedsinvesteringene dine er viktig. Effektmålinger er avgjørende for at markedskommunikasjon skal være salgsutløsende, og hvor høy kjøpsintensjonen er.

Førsteside-effekten, hvem som leser, hvor mye vedkommende leser osv kan også testes.

Norpost har nøkkelen til dine kunders postkasse – vi vet hvor de bor!

Vår jobb er å skape inspirasjon som utløser kjøp – vi er kanalen ut til dine kunder