Oppdatering 17. mars 2017:

Boet har inngått en avtale om overdragelse av Norpost AS’ virksomhet til Kvikkas Distribusjon AS, og kun formaliteter gjenstår før avtalen trer i kraft. Kvikkas har til hensikt å tilby rundt 775 ansatte nytt arbeid.

Avtalen innebærer at videre drift sikres, og boet og Kvikkas vil arbeide sammen for å få til en så smidig overgang av virksomheten til ny eier som mulig hensett den vanskelige situasjonen de seneste dagene.