MILJØEGENSKAPER

Siden vår primæraktivitet består av distirbusjon av uadresserte og adresserte trykkasker til norske husstander, vektlegger vi informasjon om miljøforbedrende tiltak overfor våre kunder, leverandører, ansatte og mottakere av våre distribusjonssendinger.

Vi arbeider derfor målbevisst med å:

  • Informere våre kunder og leverandører (hovedsakelig trykkerier) om betydning av å bruke miljøvennlig papir i produksjon av uadresserte trykksendinger.
  • Informere våre kunder og leverandører om betydningen av redusert Co2 utslipp ved å transportere trykksakene kortest mulig med lastebil.
  • Informere våre kunder om de tekniske løsninger vi tilbyr ifbm segmentering av distribusjonsopplaget for å treffe deres målgruppe best mulig. Dette sparer både miljøet og bidrar til mest kostnadseffektiv distribusjon for våre kunder.
  • Informere våre distribusjonsansatte med biler om å kjøre mest mulig økonomisk og slå av motor ved stans.
  • Informere husstander som ikke ønsker å motta uadresserte postsendinger, om reservasjonsmuligheten som finnes. I så måte hjelper vi husstander som ønsker å reservere seg, ved å sende dem oblater mot uadressert reklame og gratisaviser.
  • Informere ansatte om betydningen av å ikke skrive ut unødvendige eposter og andre dokumenter på papir.


Ruteoptimalisering

Norpost benytter avanserte digitale verktøy (Routesmart) for optimalisering av vår rutestruktur. Med optimalisering menes her den mest effektive distribusjonsrekkefølge (gangrekkefølge) for husstandsdistribusjon. Denne ruteoptimaliseringen sikrer effektiv utnyttelse av kjøretøy, noe som bidrar til at miljøet spares for unødvendige utslipp av CO2.

Info bilpark

Norpost Distribusjon AS har en moderne bilpark bestående av hovedsakelig 2011 modeller eller nyere VW Caddy 1.6 CR. Pr januar 2016 fikk vi levert 300 stk nye Peugeot Partner ETG med EURO6 motor. Disse bilene har et NOX utslipp på kun 46,4 (mg/km) og CO2 på 108.  Vi tester også ut muligheten for å benytte mer elektriske kjøretøy i virksomheten, som varebilen Nissan NV200

Returordning

Norpost har avtale med Norsk Gjenvinning på returordning. Alt av papir, plast, trevirke og restavfall blir sortert og behandlet i følge forskriftene.