Fullt gjennomslag for Virke om postloven

Posten har plikt etter loven til utlevering av nøkler til postkasseanlegg. Virke har på vegne av Norpost tatt opp saken med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og SD. Departementet har fattet en tydelig beslutning, og Virke forventer nå en rask ikrafttredelse - slik at konkurransen i postmarkedet kan virke slik Stortingen har bestemt.  Konkurranse gir rimeligere og mer effektive tjenester for næringslivet og personer.

http://www.virke.no/virkemener/Sider/Fullt-gjennomslag-for-Virke-om-postloven.aspx