Norpost Kristiansund

 

Besøks- og leveringsadresse:
Maskinveien 1
6517 Kristiansund

Faktureringsadresse:
Norpost Distribusjon AS
Avdeling Kristiansund
Prinsens gate 5
0152 Oslo

Faktura per EHF ved organisasjonsnummer 918 470 441
Faktura på e-post: faktura@norpost.no