Norpost Distribusjon AS deler ut post og aviser for virksomheter til norske husstander. Bak Norpost står Novela, eiere som jobber tett med det enkelte selskap for å skape vekst og varige verdier.


Våre verdier

Våre verdier er noe vi vurderer som bedre og sannere enn noe annet.
De er grunnleggende for vår bedriftskultur og de vises gjennom våre holdninger og handlinger.
Våre verdier skal hjelpe oss å vokse, som personer og som bedrift!

"Colorful family"

MEDARBEIDERE - VÅR VIKTIGSTE RESSURS! 

Vi er en inkluderende arbeidsplass hvor vi, som en familie, bryr oss om hverandre.
Dette gjør vi gjennom å vise alle respekt, akseptere ulikheter og
gjøre hverandre store. 

"We fix"

Positivitet - vår viktigste holdning!

Vi er uredde, endringsvillige og fleksible, og vi lever for våre kunder og postmottakere.

Dette gjør vi gjennom å ta personlig ansvar, være proaktive, samarbeide og utfordre oss selv og våre kunder.


"We know how"

Kunnskap - vårt viktigste virkemiddel!

Vi skal ha høy kvalitet, og vår kunnskap, innsikt og erfaring er viktig for tilliten til våre tjenester. Dette gjør vi gjennom å bygge kompetanse i alle ledd, være dedikerte og ærlige i streben etter å være best.

"Money talks"

Lønnsomhet - vårt viktigste mål!

Vi skal alltid være lønnsomme, også for våre kunder.Dette gjør vi gjennom å være opptatt av å holde kostnadene nede, fokusere på resultatene og vekstmulighetene i alt vi gjør - for alltid å kunne tilby de beste prisene og for å nå våre økonomiske mål.