Hva betyr dette for deg:

Du kan reservere deg mot uadressert reklame og gratisaviser ved å merke postkassen.
Obs! Bor du i en leilighet/oppgang, hvor aviser og reklame blir levert på dørmatten, må du også merke inngangsdøren.

Jeg ønsker å klage på Norpost sin levering:

Reklame skal leveres i postkassen eller på dørmatten dersom du bor i en leilighet. Opplever du feil med leveringen, setter vi stor pris på at du kontakter oss, slik at vi kan få mulighet til å rette opp feilen. 
NB! For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig er det viktig at du forteller oss spesifikt hva det er du har mottatt.

Kontaktskjema til Norpost finner du her.
 

Jeg har klaget til Norpost, men
feilen har ikke blitt rettet:

Vi har fokus på å behandle alle klager raskt, slik at feil blir rettet opp til neste postutdeling. Vi gjennomfører også kontinuerlig kontroll av vår levering for å sikre  kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Opplever du likevel at feil gjentas, vil vi sette stor pris på å høre fra deg igjen! 
Kontaktskjema finner du her.

Jeg ønsKer å klage til Forbrukerombudet:

Elektronisk skjema for å klage til Forbrukerombudet finner du her.

Jeg ønsker mer informasjon om
uønsket reklame:

Mer informasjon fra Forbrukerombudet om uadressert reklame og gratisaviser finner du her.

Mer informasjon fra Brønnøysundregistrene om adressert reklame og telefonsalg finner du her

 

JEG ØNSKER Å RESERVERE MEG:

Du kan, etter Markedsføringslovens §17, reservere deg mot uadressert reklame. 

Husk å montere oblaten tydelig slik at våre postbud ser at du har reservert deg.

Husk å montere oblaten tydelig slik at våre postbud ser at du har
reservert deg.