Uadressert post

Postkassen beviser stadig sin plass i en mediemix - som salgsutløsende og ikke minst som merkevarebygger. Her finnes det utallige spennende muligheter!

Vi kan postkassen! - snakk med oss om dine mål.

 

Hva er Uadressert post ?

Uadressert post er en felles betegnelse for all type post som ikke er påført navn og adresse til mottakeren.
 
Uadressert reklame (DM)
En effektiv måte å nå de private hjem på med ditt budskap! En DM har en høy visuell effekt og er en effektiv driver for respons - enten salget skal skje i en fysisk butikk eller i en nettbutikk.
Uansett hva du ønsker å formidle så gir postkassen deg oppmerksomhet!
 
DM er sammen med TV og web  kanaler som utfyller hverandre, og kombinasjon av disse gir optimail dekning i Norge!

 

 

Hvem kan du sende til ?

Uadressert reklame / DM
Totalt antall: ca 1 295 000 husstander
 
Kan distribueres til alle husstander som ikke har merket postkassen sin med "nei takk" og på den måten reservert seg for å motta uadressert reklame.
 
Informasjon
Totalt antall: ca 2 000 000 husstander
Kan distribueres til alle husstander.

 

Hvem er leseren?

Uadressert reklame
2,7 millioner lesere (65 % dekning)
70 % dekning blant barnefamilier
I storbyene større dekning i postkassen enn i storbyavisene
 
Leserprofil:
Alder, landsbasis: 40 - 54 år
Alder, storby: 35 - 54 år
Livsfase: Barnefamilier
Inntektsklasser: Alle